Kilpauk

No: 26, Rajarathinam Street,
Kilpauk,
Chennai, Tamilnadu - 600010.